Privacy beleid

Teneinde de privacy van individuele personen rondom persoonsregistraties bij ParkAlert te kunnen waarborgen, alsmede teneinde hen daarover te informeren, heeft ParkAlert onderstaande Privacy Policy opgesteld en gepubliceerd op haar Website, in haar Webshop en als bijlage bij haar Algemene Verkoop-, Leverings- en Gebruiksvoorwaarden.

Bedrijfsinformatie ParkAlert:
ParkAlert B.V.
Beta Building
High Tech Campus 9
5656 AE  Eindhoven
Tel.: 085-4868586
info@parkalert.eu
www.parkalert.eu

Kamer van koophandel: 67539300

 • Door gebruik te maken van de Producten, waaronder de Button en de App, en derhalve in te stemmen met de Algemene Voorwaarden, stemt de Afnemer in met het privacy beleid van ParkAlert en geeft de Afnemer daarmee nadrukkelijk toestemming tot het behandelen door ParkAlert van persoonlijke gegevens van de Afnemer, zoals omschreven in deze Privacy Policy.
 • Voor levering van de Button, alsmede voordat men de App gebruikt, zal (in direct contact, dan wel in de Webshop) worden gevraagd om bepaalde gegevens te verstrekken. Een Afnemer is nooit verplicht om persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens, in te voeren. Om volledig van de Producten gebruik te kunnen maken, is het echter noodzakelijk om een beperkt aantal gegevens te verstrekken, zoals een afleveradres en een e-mailadres. Indien en voor zover dit persoonlijke gegevens betreft, worden deze door ParkAlert in eerste instantie gebruikt om de werking van de Producten te ondersteunen.
  Door het verstrekken van deze gegevens geeft de Afnemer toestemming voor het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy.
 • Verder kunnen de verstrekte gegevens gebruikt worden om Afnemers op verzoek informatie toe te sturen, voor de uitvoering van de gesloten overeenkomsten, om contact met Afnemers te onderhouden en om Afnemers te informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen binnen ParkAlert.
 • De gegevens die ParkAlert verzamelt worden bewaard tot het einde van de contractperiode. Factuur- en betaalgegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht, zijnde zeven jaar.
 • De App heeft toegang nodig tot uw locatiegegevens, zodat deze op de achtergrond door uw telefoon kunnen worden opgevraagd. Deze data worden gebruikt om te kunnen bepalen of uw auto zich in een betaald-parkeerzone bevindt. Het verlenen van toegang tot de locatiegegevens is noodzakelijk om de gewenste service te kunnen verlenen. De locatiedata worden gedurende één jaar opgeslagen in het backend-systeem en worden uitsluitend geraadpleegd indien u de klantenservice contacteert met vragen over uw ParkAlert historie. De locatiegegevens zijn alleen aan gekoppeld aan het ID-nummer van uw Button en dus niet aan overige persoonlijke gegevens, zoals naam en adres.
 • ParkAlert slaat alle gegevens op beveiligde servers in landen binnen de Europese Unie. Deze informatie is beveiligd en niet toegankelijk voor onbevoegden.
 • De Afnemer kan te allen tijde toegang verzoeken tot de gegevens die over de Afnemer zijn verzameld, alsmede hiervan een kopie opvragen.
  De Afnemer heeft het recht om een eerder verleende toestemming van het gebruik van persoonlijke gegevens, geheel of gedeeltelijk, in te trekken.
  De Afnemer kan tevens verzoeken om persoonlijke gegevens aan te passen, te corrigeren of te verwijderen. Volledige verwijdering van de persoonlijke gegevens kan inhouden dat ParkAlert, zonder terugbetaling van Abonnementsgelden, haar dienstverlening aan Afnemer beëindigt.