ParkAlert als premium

Blijf digitaal in beeld met 'Alertvertising'

In het internettijdperk, is een premium dat alleen maar voorzien is van een logo niet meer voldoende.
Juist nu is het van belang bij (potentiële) klanten ook digitaal het contact aan te gaan en in beeld te blijven. 

ParkAlert biedt een instrument om tegen overzichtelijke kosten bij de juiste doelgroep mobiel en duurzaam in beeld te komen. 

De ParkAlert biedt de mogelijkheid de parkeernotificaties digitaal te branden met een merk of bedrijfslogo. Zo blijven merk en logo altijd in het zicht bij relaties of klanten. De gebruiker wordt eraan herinnerd wie te danken voor deze handige Button die geld en boetes bespaart.

 

ParkAlert is geen premium dat geld kost, maar een nieuw Marketingcommunicatie instrument dat leidt tot Customer Loyalty. 

De klant krijgt een functioneel premium dat kosten voorkomt dan wel bespaart, c.q. veiligheid in het verkeer vergroot. 

Bedrijven beschikken met ParkAlert over een uniek communicatie-instrument dat een ‘closed loop’ met klanten creëert, waarbij 1-op-1 met de klant gecommuniceerd kan worden. 

ParkAlert leidt tot meer omzet uit bestaande en nieuwe klanten. 

Blijf digitaal in beeld bij klanten

Brochure aanvragen

Brochure aanvragen

Contact Premiums